Пользовательское соглашение

Полiтика конфiденцiйностi

 1. Загальнi положення.
 • Полiтика розроблена згiдно Конституцiї України, Закону України №2297 вiд 01.06.2010 «Про захист персональних даних», Закону України «Про iнформацiю».
 • Політика конфіденційності встановлює порядок реєстрації, отримання, накопичення, зберігання, обробки, використання та розкриття персональних даних суб’єкта персональних даних. Персональні дані користувачiв сайту (онлайн-покупцiв) отримуються власником сайту https://www.upelsin.com.ua/ Приватним Пiдприємцем Днєпровой Іриною Анатоліївною (свідоцтво держреєстрації № 20670170000013056 від 06.07.2000 р), при реєстрації онлайн-покупця на сайті https://www.upelsin.com.ua/ та оформлення замовлення товару через форму на сайтi.
 • Обробка персональних даних здiйснюється з метою оформлення замовлення та вiдправки товару онлайн-покупцю.
 • Для того щоб зареєструватися на сайтi та користуватися ним, онлайн-покупець повинен ознайомитися з умовами цiєi Полiтики та надати згоду на обробку персональних даних шляхом натиску кнопки «Купити», пiсля чого покупцю буде запропоновано заповнити форму для оформлення замовлення та Надати згоду на збiр та обробку персональних даних.
 • Онлайн-покупець не має права оформити замовлення без заповнення форми зi своїми даними, без яких замовлення не може бути належним чином оброблено, та не надавши згоди на обробку персональних даних на сайтi.
 • Персональні дані обробляються у формі, що допускає ідентифікацію фізичної особи, якої вони стосуються, не довше, ніж це необхідно для законних цілей, у яких вони збиралися або надалі оброблялися.
 • Персональнi данi онлайн-покупцiв є конфiденцiйною iнформацiєю.
 1. Поняття та склад персональних даних
 • Персональнi данi – це вiдомостi чи сукупнiсть вiдомостей про фiзичну особу онлайн-покупця, якi власник сайту отримує пiд час, коли онлайн-покупець заповнює форму реєстрацii на сайтi для оформлення замовлення.
 • Склад та зміст персональних даних мають бути відповідними, адекватними та ненадмірними стосовно визначеної мети їх обробки.
 • До персональних даних онлайн-покупця, якi збираються пiд час замовлення товару, вiдносяться:
 • Прiзвище, Iм’я та по батьковi
 • Дата народження
 • Номер мобiльного телефону
 • Адреса електронної пошти
 • Поштова адреса
 • Адреса найближчого поштового вiддiлення для вiдправки замовлення
 1. Права суб’єкта персональних даних.
 • Суб’єкт персональних даних має право знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом.
 • На доступ до своїх персональних даних.
 • Отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних.
 • Відкликати згоду на обробку персональних даних.
 • На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 1. Мета отримання та використання персональних даних.
 • Власник сайту отримує персональнi данi тiльки на пiдставi того, що суб’єкт персональних даних приймає рiшення о наданнi власнику сайту своiх персональних даних i надає згоду на iх вiльне оброблення.
 • Згода має бути дана чітким позитивним актом, що встановлює вільно надане, конкретне, інформовану і недвозначну вказівку на згоду суб'єкта даних на обробку відносяться до нього персональних даних, таких як письмова заява, в тому числі за допомогою електронних засобів, або усну заяву. Це може включати позначку під час відвідування веб-сайту, вибір технічних параметрів для послуг інформаційного суспільства або іншу заяву або поведінку, яка чітко вказує у цьому контексті прийняття суб'єктом даних передбачуваної обробки його або її особистих даних. Тому мовчання, попередньо помічені осередки або бездіяльність не повинні бути згодою. Згода повинна охоплювати всі види обробки, що виконуються для цієї ж мети або цілей. Коли обробка має кілька цілей, необхідно дати згоду на всі з них.
 • Використання персональних даних передбачає будь-які дії володільця щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, що здійснюються за згодою суб'єкта персональних даних чи відповідно до закону.
 • Персональнi данi можуть передаватись власником сайту для обробки у вiддiл доставки Пiдприємця.
 • Використання персональних даних працівниками суб'єктів відносин, пов'язаних з персональними даними, здiйснюється лише відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов'язків. Ці працівники зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків, крім випадків, передбачених законом. Таке зобов'язання чинне після припинення ними діяльності, пов'язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.
 • Накопичення персональних даних передбачає дії щодо поєднання та систематизації відомостей в єдину клiєнтську базу про фізичну особу чи групу фізичних осіб або внесення цих даних до бази персональних даних.
 • Зберігання персональних даних передбачає дії щодо забезпечення їх цілісності та відповідного режиму доступу до них.
 • Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи не допустимо, але дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
 1. Видалення або знищення персональних даних
 • Суб’єкт персональних даних має право вiдкликати згоду на обробку персональних даних, а також у будь-який час має право вiдмовитись вiд листiв Власника сайта на електрону пошту з iнформацiєю про акцii та пропозицii.
 • Використання персональних даних передбачає будь-які дії володільця щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, що здійснюються за згодою суб'єкта персональних даних чи відповідно до закону.
 • Персональні дані видаляються або знищуються в порядку, встановленому відповідно до вимог закону.
 1. Вiдповiдальнiсть
 • Порушення законодавства про захист персональних даних тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
 • Кожний працiвник Приватного Пiдприємця, який отримує для роботи персональнi данi суб’єкта несе власну вiдповiдальнicть за збереження носiя даних та конфiденцiйнiсть iнформацii.
 • Працiвники виннi в порушеннi положень Полiтики конфiденцiйностi несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну, цивiльно-правову або кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно законiв Украiни.
 1. Реквiзити
 • Свiдоцтво: № 20670170000013056 від 06.07.2000 р
 • Фактична адреса:
 • м. Київ, вул А.Малишка буд 21Б кв 89

Банківські реквізити

 • Розрахунковий рахунок № 26004052664341
 • Банк: Приватбанк м. Київ
 • МФО : 320649
 • Код 2628614324

Юридична/поштова адреса:

 • м. Київ, вул А.Малишка буд 21Б кв 89
 • Тел.: +38(095)0878389
 • Эл. почта: irina_dneprova@icloud.com