Публичная оферта TM UPelsin

ДОГОВIР ПУБЛIЧНОї ОФЕРТИ КУПIВЛI-ПРОДАЖУ ТОВАРIВ

Фізична особа підприємець Днєпрова Ірина Анатоліївна , яка є власником Iнтернет-магазину «UPelsin», розміщеному на доменому iменi www.upelsin.com.ua, дiє на пiдставi cвiдоцтва про державну реєстрацію № 20670170000013056 від 06.07.2000 р, iменована в подальшому «Продавець», керуючись статями 633, 641, 655 Цивiльного Кодексу України публiкує Публiчну оферту про продаж Товару дистанцiйним способом.

Прийняття згоди (акцепту) на укладення цього Договору  (публiчної оферти) здiйснюється Покупцями на пiдставi умов визначених цим Договором,-

 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМIНIВ
 • Публiчна оферта (далi – «Оферта») – публiчна пропозицiя Продавця, яка адресована невизначеному колу осiб укласти договiр купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.
 • Замовлення Товару на сайті Інтернет-магазину – позиції зазначені Покупцем з асортименту Товару, запропонованого до продажу, при оформленні заявки на придбання Товару на сайті Інтернет-магазину або через Оператора.
 • Товаром Iнтернет-магазину є жiночий, чоловiчий та дитячий спортивний одяг.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • Замовлення Покупцем Товару, розміщеного на сайті Інтернет-магазину означає, що Покупець згоден з усіма умовами даної Оферти.
 • Договiр вважається укладенним з моменту оплати Покупцем Товару на сайтi.

2.3.   Адміністрація сайту Інтернет-магазину має право вносити зміни в Оферту без повідомлення Покупця.

2.4. Термін дії оферти не обмежений, якщо інше не вказано на сайті              інтернет-магазину.

2.5.  Продавець надає Покупцю повну і достовірну інформацію про Товар, включаючи інформацію про основнi споживчi властивості Товару, матерiал з якого зроблено одяг, наявнiсть моделей, розмiру, кольору, цiни товару. Дана iнформацiя представлена на сайтi Iнтернет-магазину у спецiальних роздiлах та в описах поряд з фотографiями.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРIН
 • Зобовязання Продавця:
  • Продавець зобов’язанний оновлювати iнформацiю щодо всiх позицiй товару, розмiщенного на сайтi.
  • Продавець повинен iнформувати Покупця у разi неможливостi доставити товар у разi його вiдсутностi та повинен повернути грошi Покупцю, якщо вiн вже оплатив покупку.
  • Продавець зобов’язанний iнформувати Покупця про наявнiсть недолiкiв товару.
 • Права Продавця:
  • Продавець має право отримати оплату за товар.
 • Зобов’язання Покупця:
  • Покупець зобов’язанний сплатити обумовлену грошову суму за товар.
  • Вчинити дії, необхідні для забезпечення передачі товару (надати відвантажувальні реквізити,оформити довіреність представнику тощо)
 • Права Покупця:
  • Має право на отримання у власнiсть сплаченного товару.
  • Має право на отримання товару належної якостi.
  • Покупець має право повернути Товар протягом 14 (чотирнадцяти) днiв пiсля покупки не враховуючи день продажу.

Усi питання щодо повернення, замiни товару регулюються вiдповiдно до Закону України «Про Захист прав споживачiв».

 

 1. ЦIНА ТОВАРУ

4.1. Цiна на кожну позицiю Товару вказана на сайтi Iнтернет-магазину.

4.2. Оплата Товару здiйснюється в нацiональнiй валютi в гривнях.

4.3. Продавець має право в односторонньому порядку змiнити цiну на будь-яку позицiю Товару на сайтi.

4.4. У разi, якщо Покупець вже зробив замовлення Товару, цiна на який змiнилась, Покупець має право оплатити покупку за старою цiною.

4.5. Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем Товар не допускається.

4.6. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Покупцеві при оформленні замовлення Оператором.

4.7. Доставка Товару може здiйснюватись шляхом вiдправлення посилки поштою з накладеним платежем.

4.8. Зобов'язання Покупця з оплати товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцем грошових коштів.

4.9. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар провадяться способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Iнформацiя – Оплата».

 

 1. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Оператора за номерами телефону +38 (095) 087-83-89; +38 (093) 087-83-89; +38 (068) 087-83-89, вказаними на сайтi або через сервіс сайту Інтернет-магазину www.upelsin.com.ua.

5.2. При реєстрації на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:

 • прізвище та ім'я Покупця або зазначеної ним особи (одержувача);
 • адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця або адресу поштового вiддiлення);
 • адреса електронної пошти;
 • контактний телефон.

5.3. Найменування, Кількість, асортимент, артикул, ціна обраного Покупцем товару вказуються в кошику покупця на сайті інтернет-магазину.

5.4. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі не надання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за обраний Покупцем Товар.

5.5. Покупець може залишити свої коментарiї до товару при оформленнi замовлення в спецiальному роздiлi «Коментарi до замовлення» на сайтi.

5.6. При оформленні Замовлення через Оператора (п. 4.1. цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в 4.2.

5.7. Прийняття Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через Оператора.               Після оформлення замовлення через Оператора дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця. Затвердивши замовлення обраного товару, Покупець надає Оператору необхідну інформацію відповідно до порядку, зазначеного в  п. 4.2. справжньої Оферти.

5.8. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів на складі Продавця, Продавець має право виключити зазначений Товар із Замовлення / анулювати Замовлення Покупця, повідомивши про це Покупця шляхом направлення відповідного електронного повідомлення на адресу, зазначену Покупцем при реєстрації, або іншим способом.

5.9. Продавець не несе вiдповiдальностi за змiст та достовiрнiсть iнформацiї, представленної Покупцем при оформленнi замовлення.

5.10. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

 

 1. ДОСТАВКА ТА ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ

6.1. Продавець надає покупцеві послуги з доставки товару одним із способів зазначених на сайті інтернет-магазину.

6.2. Місце доставки Товару Покупець вказує при оформленні Замовлення на придбання Товару.

6.3. Термін доставки товару Покупцеві складається з терміну обробки замовлення і терміну доставки Товару поштовим вiддiленням.

6.4. Доставлений Товар передається Покупцеві, а при відсутності Покупця - будь-якій особі, яка пред'явила квитанцію або інший документ, що підтверджує укладення Договору або оформлення доставки Товару.

 

 1. РЕКВIЗИТИ ПРОДАВЦЯ

Продавець:

 ФОП Днєпрова І.А.,

 ІПН 2628614324

 Телефон +38(095)0878389

Адреса :

м. Київ, вул А.Малишка буд 21Б кв 89

 

Банківські реквізити

Розрахунковий рахунок № 26004052664341

Банк: Приватбанк м. Київ

МФО : 320649

Код 2628614324

 

Уважно ознайомтесь з текстом оферти, і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом оферти, Ви вправі відмовитися від покупки Товарів, що надаються Продавцем, і не вчиняти дій, зазначений у п. 2.1. справжньої Оферти.